SUMMER 2022

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

18.      מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק").

19.      המשתמשת רשאית לבטל את הזמנתה אך ורק במקרים ובתנאים הבאים:

א.                   זכות הביטול לא תחול על מוצרי הלבשה תחתונה ו/או בגדי-ים.          

ב.                    במקרה בו בקשת הביטול התקבלה בהנהלת האתר טרם משלוח המוצר על ידי החברה -  יושב ללקוחה הסכום ששילמה בגין ההזמנה שבוטלה ללא חיוב נוסף.

ג.                     במקרה של שליחת בקשת ביטול עסקת הזמנת מוצרי ביגוד או הנעלה לאחר שליחת המוצר, ובתוך שלושה ימים מקבלת המוצר אצל הלקוח, לא כולל ימי מנוחה, תבוטל העסקה ויינתן החזר כספי, תוך הפחתת עלויות שליחת המוצר ועמלת ביטול בסך 8% מהעסקה, במקרה של ביטול עסקת רכישת מוצרים אחרים, בתוך 14 ימים מקבלת המוצר. למען הסר ספק מובהר, כי ההחזר הכספי יינתן רק במקרה בו יוחזר המוצר ללא פגם ומבלי שנעשה בו שימוש, באריזתו המקורית ומבלי שהוסרו ממנו התוויות. למען הסר ספק יובהר, כי מצבו של המוצר ייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. במידה והמוצר הוחזר שלא על פי תנאי סעיף זה לא יינתן החזר כספי.

 

ד.                    לא יינתן החזר כספי עבור מוצרים שלא שולמה תמורתם תמורה כספית, כגון מבצעים, הגרלות ו/או מתנות וכד'.

 

ה.                   ביטול עסקה והחזרת מוצרים הנמכרים במבצע ו/או במכירה מיוחדת, ו/או במכירת "סוף עונה" ו/או ב"sale" תעשה בתוך 48 שעות בלבד. מעבר לפרק זמן זה לא יבוצע ביטול העסקה.

 

ו.                     כל החזר כספי יבוצע לכרטיס האשראי אשר באמצעותו בוצעה הרכישה בלבד, וזאת בהתאם לזמנים הנהוגים על ידי חברות האשראי.

 

ז.                     החזרת מוצרים תבוצע באמצעות שליחת המוצר בדואר רשום,  או באמצעות משלוח המוצר באמצעות שליח לכתובת החברה על חשבונו של הלקוח.

 

20.      בכל מקרה בו למשתמשת זכות לביטול עסקה על-פי החוק או על-פי תקנון זה, תימסר על ידה הודעת הביטול באחת מהדרכים הבאות:


(1)   בעל פה בטלפון: 0505658558;

(2)   בדואר רשום לכתובת: ; מסילת וולפסון 40 תל אביב

(3)   בדואר אלקטרוני: ; support@cicilya.co.il

(4)   בפקסימיליה: 03-6821822;

טואול - בניית אתרים